Đồng hương tại Massachusetts nói gì về DVD Những Đứa Con Vong Quốc

DVD “Những Đứa Con Vong Quốc” đã đến tiểu bang Massachusetts trong sự đón nhận đầy cảm tình của nhiều đồng hương tại đây. Chúng tôi đã có dịp ghé qua tiêm Hoa Phát tại thành phố Dorchester để tiếp chuyện cùng với một số đồng hương đã xem qua DVD “Những Đứa Con Vong Quốc” và lắng nghe họ chia sẻ suy nghĩ của mình về cuốn DVD này. Xin mời quý vị theo giỏi phần phóng sự sau đây.