Đồng hương tại Âu Châu nghĩ gì về DVD Những Đứa Con Vong Quốc ?

Bộ DVD “Những Đức con vong quốc” kỷ niệm 42 năm ngày Quốc Hận đã đến Paris đúng vào dịp tưởng niệm 30/4. Đây là một nổ lưc giừ gìn văn hoá dân tộc và nói lên tâm tình của người Người Việt xa quê luôn hướng về Quê Hương đã mất. Đồng hương tại Âu Châu nghĩ gì về DVD này?