Đồng hương San Jose ủng hộ dự luật SB 895 của TNS Janet Nguyễn

Chủ Nhật 22/4/2018, một buổi văn nghệ đấu tranh đã được tổ chức tại chùa Bảo Phước thuộc thành phố San Jose để đồng hương có thể ký vào thỉnh nguyện thư ủng hộ dự luật SB 895 của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn. Dự luật 895 là một dự luật về lịch sử, nhằm tạo ra một chương trình giảng dạy, mà dựa trên đó các học khu khắp tiểu bang California có thể dùng để giảng dạy về những đau thương và mất mát của người tỵ nạn Việt Nam trên con đường đi tìm tự do.