Đồng hương Nam California thương tiếc cố Thượng Nghị Sĩ John McCain

Trong niềm thương tiếc và tưởng nhớ tới Thượng Nghị Sỹ John McCain, một người bạn, một người ân nhân của người Việt tị nạn Cộng Sản, vừa qua đời trong tuần qua, anh Vũ Đinh một cư dân thành phố Westminster Nam California đã làm một tấm biểu ngữ thương tiếc Cố Thượng Nghị Sỹ John McCain. Điều này đã được sự ủng hộ của các vị dân cử thành phố và của anh Phạm hoàng Bắc – chủ nhân Ramada Hotel,nơi tấm biểu ngữ được treo.