Đồng hương mừng Xuân Bính Thân tại tu viện Viên Quang – South Carolina

Ngày 7/2/2016, tại thành phố Clover – South Carolina, rất đông quý Phật tử và đồng hương đã tụ hội về tu viện Viên Quang để cùng nhau mừng đón Tết Nguyên Đán. Mọi người cùng nhau cầu nguyện cho Phật pháp trường tồn, thế giới hoà bình và chúng sanh an lạc. Mời quý vị theo dõi một vài hình ảnh trong phóng sự sau đây.