Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Đồng hương Georgia gây quỹ hưởng ứng đại nhạc hội Cám Ơn Anh kỳ 11

Đồng hương Georgia gây quỹ hưởng ứng đại nhạc hội Cám Ơn Anh kỳ 11

Nhiều thập kỷ trôi qua nhưng những anh hùng bạc vận của VNCH vẫn chưa bao giờ bị lãng quên. Điều này đã được khẳng định qua chương trình đại nhạc hội Cám Ơn Anh hàng năm ngày càng được nhiều người hưởng ứng. Tại Atlanta, các thiện nguyện viên của cộng đồng người Việt tại Georgia suốt 6 ngày liên tục cầm những thùng quyên góp nhằm hưởng ứng cho quỹ đại nhạc hội Cám Ơn Anh kỳ 11.