Đồng hương các nơi ủng hộ DVD Những Đứa Con Vong Quốc

Khi hay tin DVD và CD “Những Đứa Con Vong Quốc” được chuyển từ nhà in về đến trụ sở đài truyền hình SBTN, rất nhiều đồng hương nhanh chóng đến mua ủng hộ. Nhiều khán giả SBTN cho biết, họ mua sản phẩm văn hóa này vì đây là một tài liệu vô giá liên quan đến lịch sử của cộng đồng người Việt tị nạn chúng ta. Ngoài ra, đồng hương cũng muốn góp một bàn tay để ủng hộ tiếng nói của SBTN, qua lời kêu gọi của nhạc sĩ Trúc Hồ – Tổng giám đốc của đài.