27/01/2016 | 0

Đồng Hồ Tận Thế chỉ 3 phút trước nửa đêm

Đồng Hồ Tận Thế chỉ 3 phút trước nửa đêm

Washington, D.C. (Reuters) — Những mối đe dọa tiếp diễn từ biến đổi khí hậu cho tới vũ khí nguyên tử đang khiến các nhà khoa học trông coi Đồng Hồ Tận Thế, giữ cho đồng hồ chỉ vào 3 phút trước nửa đêm.

Đồng Hồ Tận Thế do tổ chức Bản Tin Khoa Học Gia Nguyên Tử có trụ sở tại Chicago thiết kế, là một cuộc đếm ngược tượng trưng tới một cuộc đại họa toàn cầu. Đồng hồ đã được điều chỉnh 18 lần kể từ khi được tạo ra vào năm 1947. Nó đã từng được đặt ở 2 phút trước nửa đêm vào năm 1953, khi Hoa Kỳ thử nghiệm một quả bom khinh khí, và đặt ở 17 phút trước nửa đêm vào năm 1991 khi Chiến Tranh Lạnh chấm dứt. Lần cuối đồng hồ được điều chỉnh là vào tháng 1 năm 2015.

Nhà khoa học Lawrence Krauss giải thích rằng, bất kể một số tin tức tốt lành, chẳng hạn như thỏa thuận nguyên tử Iran và hiệp ước khí hậu Paris, những căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Nga đã gia tăng, tình hình ở Bắc Hàn đã trở nên nguy cấp hơn, căng thẳng giữa Pakistan và Ấn Độ vẫn ở mức cao trong khi cả hai nước đều gia tăng kho vũ khí nguyên tử, và những chương trình hiện đại hóa nguyên tử tại Hoa Kỳ và Nga vi phạm Hiệp Ước Chống Phổ Biến Hạt Nhân.

Đồng hồ được đặt ở 3 phút trước nửa đêm sau khi các nhà khoa học loan báo rằng, năm 2015 là năm nóng nhất trên Trái Đất, và đây là bằng chứng mới nhất về việc con người đang làm xáo trộn khí hậu bằng cách đốt nhiên liệu hóa thạch. (Huy Lam)