23/02/2015 | 1

Đóng cửa bộ Nội An ảnh hưởng tới an ninh

Đóng cửa bộ Nội An ảnh hưởng tới an ninh

Washington, DC. (Reuters) – Tổng Thống Barack Obama tuyên bố việc đóng cửa một phần bộ Nội An có nghĩa là hơn 100,000 nhân viên tuần tra biên giới, nhân viên kiểm tra cảng và an ninh phi trường sẽ phải nghỉ làm không lương.

Trong bài diễn văn tại cuộc họp với các thống đốc tiểu bang tại Tòa Bạch Ốc, ông Obama nói điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới nền kinh tế Hoa Kỳ và sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh Hoa Kỳ bởi vì họ là những người giữ an toàn cho Hoa Kỳ. Tâm điểm cuộc tranh luận về việc tài trợ cho Bộ Nội An là vấn đề di trú, khi đảng Cộng Hòa muốn bãi bỏ lệnh hành pháp về di trú của Tổng Thống Obama. Trong khi đó, đảng Dân Chủ muốn tài trợ cho bộ, nhưng phản đối những sửa đổi, yêu cầu một dự luật ngân sách không có hạn chế nào về di trú.

Khi thời hạn là ngày 27 tháng 2 đang tới gần, các thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ đã ba lần trong tháng này ngăn chặn việc xem xét dự luật phân bổ cho Bộ Nội An, vốn đã được Hạ Viện chuẩn thuận. Dự luật mà Hạ Viện thông qua đặt các thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa vào một vị trí khó xử, bởi vì họ không chỉ không kiếm đủ phiếu để ngăn chặn các đồng nghiệp của đảng Dân Chủ sử dụng thủ tục rào cản để ngăn chặn dự luật, mà ngay cả một số thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa cũng đã bày tỏ nghi ngờ về việc liên kết ngân sách bộ Nội An với vấn đề di trú. (Mai Đức)