Dòng Chúa Cứu Thế tiếp tục khám bệnh cho thương phế binh VNCH

Khám chữa bệnh cho thương phế binh VNCH từ năm 2014 đến nay đã là một hoạt động thường xuyên và mang nhiều ý nghĩa cao đẹp tri ân đến những người đã hy sinh thân thể của mình để chiến đấu bảo vệ miền Nam Việt Nam do Dòng Chúa Cứu Thế tại Sài Gòn thực hiện. Ngày 17/04/15, Dòng Chúa Cứu Thế đã có thông báo tạm dừng chương trình này vì một số thay đổi trong ban điều hành giáo hội. Nhưng vu mừng thay, sáng ngày 18/06/15, Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn đã tái phục hoạt chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi một số hình ảnh trong phóng sự về bữa khám bệnh cho các thương phế binh VNCH sau đây.