Đang tải...
02/01/2017 | 4

Dòng chữ Hollywood bị phá hoại

Dòng chữ Hollywood bị phá hoại

Los Angeles, California. (Reuters) – Những kẻ phá hoại thay đổi dòng chữ nổi tiếng Hollywood tại Los Angeles thành Hollyweed vào sáng qua 1 tháng 1 năm 2017, khi California bước vào năm đầu tiên hợp pháp hóa cần sa giải trí.

Đây không phải là lần đầu tiên bảng hiệu bị thay đổi thành chữ Hollyweed. Variety đưa tin rằng vào ngày Năm Mới năm 1976, dòng chữ cũng bị đổi thành Hollyweed, khi cần sa lần đầu tiên được hợp pháp hóa tại tiểu bang. Mặc dù luật hợp pháp hóa cần sa giải trí cho người lớn được thông qua trong cuộc bầu cử vào tháng 11 vừa qua, cư dân California phải đợi tới sau ngày 1 tháng Giêng năm 2018, khi các cửa tiệm được cấp phép để bán cho người mua không có thẻ y tế. Cho tới lúc đó, cư dân California có thể sở hữu và chia sẻ cần sa.

Theo Hollywood Sign Trust, dòng chữ Hollywood được xây dựng vào năm 1023 để quảng bá cho dự án phát triển bất động sản mang tên Holywoodland. Vào những năm 1940, bảng hiệu được giao lại cho thành phố Los Angeles. Dòng chữ sau đó được đổi thành Hollywood vào năm 1949. (Nguyên Trân)

 

Loading...