Đồng bào dân tộc tại Charlotte mừng lễ bổn mạng Đức Mẹ hồn xác lên trời

Vào Chúa Nhật 14/08, đồng bào dân tộc tại thành phố Charlotte, North Carolina đã mừng lễ bổn mạng Đức Mẹ hồn xác lên trời bằng thánh lễ được cử hành tại giáo xứ Thánh Giuse. Thánh lễ do linh mục chính xứ Trương Vĩnh Trị chủ tế. Đặc biệt, buổi thánh lễ có hai Sơ Dân Tộc dòng Ảnh Phép Lạ Kontum thuộc giáo phận Kontum tham dự.