10/08/2016 | 0

Donald Trump vận động tại N. Carolina

Donald Trump vận động tại N. Carolina

Wilmington, North Carolina. (Reuters) – Ứng cử viên Cộng Hòa Donald Trump vận động tranh cử ở North Carolina vào hôm qua.

Trong bài phát biểu ở trường đại học Wilmington, ông Trump nói rằng các nhà hoạt động về quyền mang súng của người Mỹ có thể ngăn chặn Hillary Clinton đề cử một thẩm phán tự do và Tối cao Pháp Viện. Ý kiến trên một lần nữa khuấy lên cuộc tranh cãi, sau một tuần lễ ban tranh cử của ông Trump hy vọng dập tắt hết mọi cuộc tranh cãi đáng tiếc.

Trước mặt hàng ngàn người ủng hộ, ông Trump cho rằng những người ủng hộ Tu Chính án thứ 2 có thể ngăn chặn được bà Clinton. Tu Chính án thứ 2 trong Hiến pháp Hoa Kỳ bảo đảm quyền mang súng của mọi công dân Mỹ. Khi được hỏi ông Trump muốn điều nói gì, ban tranh cử của ông Trump trả lời bằng một email, gọi đó là sức mạnh của sự đoàn kết. Người ủng hộ Tu Chính án thứ 2 có một tinh thần đoàn kết tuyệt vời, điều đó mang lại cho họ một sức mạnh chính trị.

Khi được hỏi về bình luận trên, Cơ quan Mật Vụ là nơi cung cấp mọi biện pháp an ninh cho cả 2 ứng cử viên Trump lẫn Clinton, trả lời rằng họ có biết điều đó nhưng không có ý kiến. Theo nhận xét của phóng viên Reuters, dường như ông Trump đang thực hiện những lời khuyên của các cố vấn Cộng Hòa, chỉ tập trung vào chỉ trích bà Clinton và những thành phần Dân Chủ khác. (Mai Đức)