10/01/2017 | 0

Donald Trump muốn đảng Cộng Hòa phải cùng lúc xóa bỏ và thay thế Obamacare

Donald Trump muốn đảng Cộng Hòa phải cùng lúc xóa bỏ và thay thế Obamacare

Washington DC. (CBS) – Tổng thống đắc cử Donald Trump đang tăng áp lực lên đảng Cộng Hòa, muốn họ cùng một lúc bỏ phiếu xóa bỏ và thay thế Obamacare.

Tuy nhiên lãnh đạo đảng Cộng Hòa chưa đưa ra bất cứ sự thay đổi nào trong chiến lược, nhằm làm cho điều đó xảy ra. Trong buổi phỏng vấn với Wall Street Journal hôm qua 9 tháng 1, Thượng Nghị sĩ Rand Paul cho biết ông tin đảng Cộng Hòa sẽ bỏ phiếu cho chương trình thay thế cùng một ngày với buổi bỏ phiếu cho chương trình xóa bỏ Obamacare.

Hôm cuối tuần, ông Trump gọi điện thoại cho lãnh đạo Cộng Hòa, nói rằng ông hoàn toàn ủng hộ kế hoạch. Tuy nhiên theo một số người, để có ngay một chương trình thay thế hoàn toàn, điều đó cần phải có thời gian. Theo Thượng Nghị sĩ John Cornyn, họ muốn chương trình thay thế càng sớm càng tốt, nhưng phải thận trọng và cân nhắc tối đa vì không muốn người Mỹ có thu nhập thấp rơi vào cảnh không có bảo hiểm sức khỏe một lần nữa. Họ cũng không muốn soạn thảo một chương trình thay thế trong một thời gian gấp gáp, và cuối cùng không thực hiện được. Trong những ngày này, một số thành viên Cộng Hòa ở Hạ Viện kêu gọi nhóm lãnh đạo làm chậm lại tiến trình xóa bỏ Obamacare. Cuộc tranh luận về thời gian xóa bỏ Obamacare khiến đảng Cộng Hòa bị chia rẽ.

Thượng Nghị sĩ Bob Corker không muốn phí thời gian ngồi bàn cãi, trong khi nhiều thành viên khác muốn chờ đợi để xem chương trình thay thế có phù hợp không. (Mai Đức)