19/05/2016 | 0

Donald Trump chọn 11 thẩm phán Tối cao pháp viện

Donald Trump chọn 11 thẩm phán Tối cao pháp viện

Saint Paul, Minnesota. (Reuters) – Ứng cử viên Cộng Hòa Donald Trump xác nhận danh tính 11 thẩm phán, mà ông sẽ xem xét để thay thẩm phán Antonin Scalia tại Tối cao Pháp viện nếu được bầu làm tổng thống.

11 người gồm 8 nam giới và 3 phụ nữ. Tất cả đều là người da trắng và đều là thành viên bảo thủ. 6 người trong số này là thẩm phán được cựu Tổng thống Cộng Hòa George W. Bush nhiệm vào tòa án phúc thẩm liên bang trên khắp đất nước. 5 người còn lại phục vụ trong nhiều tòa án tối cao của các tiểu bang, trong đó có thẩm phán David Stras của tòa án tối cao Minnesota.

Đối với 2 đảng Cộng Hòa lẫn Dân Chủ, người thay thế ông Scalia rất quan trọng, có thể đảo ngược cán cân hiện nay tại Tối cao Pháp viện, với 4 vị bảo thủ và 4 vị cấp tiến. Cố thẩm phán Scalia được cho là nhân vật bảo thủ nhất trong tòa nhà này. Tất cả 11 vị thẩm phán của ông Trump đều là thành viên của Hiệp hội Liên bang, là một tổ chức pháp lý bảo thủ có ảnh hưởng nhất Hoa Kỳ. Tổ chức này nổi tiếng là nơi sản sinh các nhà tư tưởng pháp lý bảo thủ.

Theo những người chống đối ông Trump, việc ông chưa là tổng thống mà công bố danh sách các ứng cử viên vào Tối cao Pháp viện là điều không bình thường. Nhưng ông Trump giải thích rằng ông muốn bảo đảm với đảng Cộng Hòa rằng, nếu được bầu làm tổng thống, người ông chọn chắc chắn không mang tư tưởng cấp tiến. (Mai Đức)