23/11/2018 | 0

Đơn khiếu nại của Luật sư Võ An Đôn bị bác bỏ

Đơn khiếu nại của Luật sư Võ An Đôn bị bác bỏ

Ông Võ An Đôn - Ảnh: Tuổi Trẻ

Vào ngày 23 tháng 11, báo Tuổi Trẻ loan tin, bộ tư pháp CSVN không chấp nhận đơn khiếu nại của Luật sư Võ An Đôn về nội dung khiếu nại quyết định kỷ luật của ban chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên và quyết định giải quyết khiếu nại của ban thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam về việc xoá tên luật sư Đôn ra khỏi đoàn luật sư.

Bộ tư pháp CSVN cho rằng, những phát biểu của luật sư Đôn trong một tài khoản Facebook đã phủ nhận giá trị, vai trò của hệ thống pháp luật và hoạt động tố tụng Việt Nam; phủ nhận vị trí, vai trò của nghề luật sư và luật sư đoàn Việt Nam. Ông Đôn không đưa ra được các bằng chứng để chứng minh cho các nội dung đã nói, nên hành vi của ông Đôn đã vi phạm luật về quy tắc đạo đức và ứng xử về nghiệp luật sư Việt Nam. Vì vậy, Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên đã áp dụng điều khoản “gây ảnh hưởng đặc biệt xấu đối với uy tín nghề luật sư” để  xoá tên Luật sư Đôn khỏi danh sách đoàn luật sư là phù hợp và tương xứng. Tuy nhiên, bộ tư pháp CSVN cũng nói rằng Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên có một số thiếu sót trong việc giải quyết kỷ luật đối với Luật sư Đôn, nhưng là thiếu sót nhỏ, không ảnh hưởng đến bản chất sự việc.

Trước cách giải quyết này, Luật sư Đôn tuyên bố ông không đồng ý với các giải quyết của bộ tư pháp nên sẽ cân nhắc khởi kiện vụ việc ra toà án.

An Nhiên