Đón Giao Thừa tại nhà thờ Quốc Tổ ở New South Wales, Úc Châu

Vào đêm ngày 27/1, tức 30 Tết, ban nghi lễ nhà thờ Quốc Tổ tại thành phố Fairfield, tiểu bang New South Wales – Úc Châu đã tổ chức lễ đón Giao Thừa.