20/12/2015 | 0

Đội túc cầu No-U ở Hà Nội lên báo Mỹ

Đội túc cầu No-U ở Hà Nội lên báo Mỹ

Ký giả Simon Denyer của tờ báo mô tả là các thành viên của đội No-U FC đã đến với nhau trong những cuộc biểu tình, nhằm phản đối hành động bành trướng của Trung Cộng ở Biển Đông. Người biểu tình bị công an đàn áp và bị bắt bớ. Ngay những cuộc gặp gỡ của họ tại quán cà phê cũng bị ngăn cản. Do đó, họ đi tới sáng kiến lập ra một đội banh. Một thành viên của No-U FC là nhà hoạt động và blogger Nguyễn Chí Tuyến, giải thích rằng theo pháp luật Việt Nam, ai cũng có quyền đá banh, do đó một đội banh giúp mọi người có dịp gặp gỡ mỗi cuối tuần. Trong 4 năm qua, các thành viên No-U FC đã gặp nhau đều đặn trong mỗi ngày Chủ Nhật để đá banh và nói chuyện thời sự. Họ cũng cùng nhau tham gia những chiến dịch vận động và làm việc tự thiện.

Tờ Washington Post nhận định rằng, bằng hoạt động của mình, đội túc cầu No-U FC đã giúp hình thành phong trào xã hội dân sự tuy nhỏ nhoi, nhưng đang lớn mạnh từng ngày tại Việt Nam. Cái tên No-U xác định thái độ phản đối tuyên bố đường lưỡi bò của Trung Cộng. Nhưng theo một thành viên giấu tên của No-U FC, giờ đây mọi người nhận thức được rằng vấn đề không phải là Trung Cộng, mà chính là nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam.

Huy Lam / SBTN