13/01/2021 | 27

Đối thoại an ninh quốc phòng CSVN – Ấn Độ lần thứ 13

Đối thoại an ninh quốc phòng CSVN – Ấn Độ lần thứ 13

Vào ngày 12 tháng 01, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ, Tiến sĩ Ajay Kumar, đồng chủ trì buổi Đối thoại An ninh Quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ lần thứ 13 cùng với người đồng chủ trì của Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cộng sản Việt Nam.

Trong quá trình tương tác ảo, cả hai người đều bày tỏ sự hài lòng trước mối quan hệ hợp tác quốc phòng hiện tại giữa hai nước bất chấp những hạn chế mà COVID-19 đặt ra. Trong cuộc đối thoại, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cộng sản trao đổi về kế hoạch hành động được đề ra từ Hội nghị thượng đỉnh ảo vừa kết thúc giữa Thủ tướng Narendra Modi và Thủ tướng cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 12 năm 2020.

Các lĩnh vực hợp tác quốc phòng mới cũng được thảo luận. Hai bên đánh giá tiến trình thực hiện các sáng kiến hợp tác quốc phòng song phương khác nhau và bày tỏ cam kết nâng cao hơn nữa các tương tác giữa các Lực lượng Vũ trang trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện. (BBT)