13/01/2014 | 0

Đối Lập Thái Lan Đóng Chốt Tại Thủ Đô Bangkok

Đối Lập Thái Lan Đóng Chốt Tại Thủ Đô Bangkok

Bangkok, Thái Lan. (Reuters)
Hàng ngàn người chống chính phủ đã tập trung tại Đài Chiến Thắng để tiến hành chương trình đóng cửa thủ đô Băng Cốc đòi Thủ tướng Yingluck Shinawatra từ chức.
Người biểu tình đã dựng chướng ngại vật, dựng trại biểu tình tại nhiều ngã đường trong thành phố. Cảnh sát và quân đội đã bố trí nhiều nơi, nhưng không có dấu hiệu chính phủ sẽ dùng võ lực.
Một người biểu tình nói rằng chính phủ sẽ thấy rõ bao nhiêu người xuống đường để suy nghĩ lại. Người biểu tình đã đóng trại tại các góc đường quan trọng, chỉ có xe gắn máy mới có thể chạy trên các con đường chính.
Tranh chấp ở Thái Lan có nguồn gốc là giới trung lưu đô thị và thành phần bảo hoàng chống lại cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra và đương kim Thủ tướng Yingluch được người nghèo và nông dân ủng hộ.
Người biểu tình cũng kết buộc anh em ông Thaksin đã làm suy yếu nền dân chủ Thái Lan, gia đình trị và tham nhũng.

Huệ Võ