01/01/2016 | 0

Đòi cầu nguyện, 200 công nhân Hồi mất việc

Đòi cầu nguyện, 200 công nhân Hồi mất việc

Fort Morgan, Colorado. (CBS) — Tại thành phố Fort Morgan có một cộng đồng nhỏ của các công nhân người Somalia làm việc cho công ty thịt Cargill Meat Solutions.

Trong tuần này, Cargill đã sa thải nhiều người, sau khi họ từ chối vào sở làm 3 ngày liền. Cuộc tranh chấp bắt đầu trong tháng 12 vừa qua, khi 11 người Somalia theo đạo Hồi muốn cầu nguyện vào một lúc nào đó trong ngày. Công ty không cho phép bởi vì việc này sẽ làm các hoạt động bị đình trệ. Các công nhân đã rời khỏi nơi làm việc và đi đến một nơi khác để cầu nguyện. Sự việc này đã khiến cho gần 200 công nhân khác đình công phản đối.

Giờ đây, tất cả họ bị sa thải và đang cùng nhau nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Một đồng hương Somalia đang giúp họ thủ tục hồ sơ. Người này thông thạo tiếng Anh, nói rằng sự việc này chắc chắn là có liên quan tới các ông Donald Trump, Ben Carson và những chính khách khác đang nói những điều xấu về Hồi giáo. Sự thể khoảng 190 người Somalia bị thất nghiệp tại Fort Morgan đang đe dọa tới nền kinh tế của cộng đồng người Phi Châu trong khu vực nông thôn trung tâm nước Mỹ. Trong khi công ty Cargill vẫn cam đoan là họ đã cố chiều theo nhu cầu tôn giáo của mọi công nhân, bao gồm việc thành lập một phòng cầu nguyện. Nhưng nhiều công nhân Somalia không cho là công ty thật lòng. Họ nói rằng công ty đã giới hạn thời gian cầu nguyện từ 10 phút xuống còn 5 phút.

Giờ đây những người Somalia bị mất việc đang ngồi không, trong khi công ty tìm kiếm người mới để thay thế họ. (Huy Lam)