08/07/2014 | 0

Đòi bỏ lệnh cấm người đồng tính hiến máu

Đòi bỏ lệnh cấm người đồng tính hiến máu

Santa Clara, California. (CBS) – Xã hội luôn cần có người hiến máu để cứu người, thế nhưng hiện nay người đồng tính bị cấm hiến máu.

Ông Ryan Yezak, cư dân cộng đồng Santa Clara, California cho rằng máu được hiến là “tặng vật của cuộc sống,” và ông muốn được hiến máu cứu người.

Thế nhưng, ông được phép làm chuyện này, vì chính phủ liên bang nói rằng máu của người đồng tính là không an toàn. Ông Ryan Yezak nói rằng ông sẽ tranh đấu cho sự thay đổi quan niệm như thế.

Bệnh dịch thế kỷ AIDS bùng phát từ thập niên 1980s, đã buộc cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm FDA Hoa Kỳ ra một lệnh cấm lịch sử, không cho phép bất kỳ người đàn ông nào đã từng quan hệ tình dục đồng giới được phép hiến máu.

Một nhóm nhà tranh đấu và cư dân tại San Jose đã lên tiếng thúc giục FDA hủy bỏ lệnh cấm nói trên. Dân biểu Mike Honda nói rằng lệnh cấm đó đã tiêu hủy lòng tốt của nhiều người.

Theo bác sĩ Marty Fenstersheib, điều luật này dựa vào kiến thức về HIV ba thập niên trước đây, nay đã lỗi thời. Bác sĩ nói rằng sự tiến bộ trong các xét nghiệm máu để ngăn chặn người bị nhiễm HIV hiếu máu, đã làm giảm rất nhiều khả năng nhiễm HIV qua truyền máu.

Cả Hội Y Khoa Hoa Kỳ và Hội Tim Mạch Hoa Kỳ cũng đề nghị bỏ lệnh cấm nói trên. (S. Châu)