29/09/2014 | 0

ĐỌC BÁO VEM: Cái nhìn thực tế qua bộ phim “Sống Cùng Lịch Sử”

Chương trình ĐỌC BÁO VẸM kỳ này gửi đến quý vị tình trạng thật sự của người dân, giới trẻ và đặc biệt là các em học sinh khi nghe đến 2 từ “lịch sử”. Ngay cả đạo diễn của cuốn phim “Sống Cùng Lịch Sử” trước khi bộ phim được công chiếu cũng đã tiên liệu rằng bộ phim này sẽ khó thu hút được khán giả. Có lẽ vì người dân đã phần nào đó đã quá chán với cách tuyên truyền và bóp méo lịch sử của nhà nước chăng?