11/11/2016 | 1

Doanh nghiệp Việt Nam dự đoán sẽ tiếp tục phải đút lót nhiều hơn

Doanh nghiệp Việt Nam dự đoán sẽ tiếp tục phải đút lót nhiều hơn

Ảnh: Dân Việt

Một cuộc thăm dò mới cho thấy doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) Việt Nam đã cam chịu số phận phải đút lót, đến độ họ dự tính trong thời gian tới sẽ tiếp tục phải chi thêm cho những khoản “bôi trơn”.

Đó là theo bản báo cáo “Đặc điểm môi trường kinh doanh ở Việt Nam: kết quả điều tra doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)  năm 2015”, do Viện Nghiên Cứu Quản Lý Kinh Tế Trung Ương (CIEM) đưa ra.

Cuộc thăm dò do CIEM, Viện Nghiên Cứu Kinh Tế Phát Triển Thế Giới, Đại Học Copenhagen, và Viện Khoa Học Lao Động Xã Hội thực hiện năm 2015. Bản báo cáo cho thấy mặc dù các điều kiện kinh doanh đã được cải tiến, có tới 42.7% số doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) phàn nàn rằng họ phải chi tiền đút lót để thực hiện các thủ tục hành chính. Đặc biệt, có tới 40% doanh nghiệp tham gia cuộc thăm dò cho biết, họ dự tính sẽ phải chi thêm cho các khoản “bôi trơn” trong thời gian tới.

Thăm dò còn cho thấy có 21% doanh nghiệp SME gặp khó khăn về tiêu thụ sản phẩm, và 17% cho biết phải chịu áp lực cạnh tranh rất lớn trên thị trường.

Giáo sư Finn Tarp, giám đốc Viện Nghiên Cứu Kinh Tế Phát Triển Thế Giới, cho biết tình trạng thiếu vốn và khó tiếp cận nguồn tài chính vẫn là trở ngại lớn nhất đối với các doanh nghiệp SME tại Việt Nam. Theo ông, các hình thức hỗ trợ đầu tư từ các chương trình của chính phủ chưa thực sự nhắm tới nhu cầu của các doanh nghiệp SME.

Huy Lam / SBTN