23/11/2013 | 0

Doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam nợ $3.4 tỳ Mỹ kim

Doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam nợ $3.4 tỳ Mỹ kim

Tổng số nợ xấu và nợ cần cơ cấu lại của hệ thống doanh nghiệp nhà nước (DNNN) tại Việt Nam hiện là 73.000 tỷ đồng, tương đương 3.4 tỷ đô la. Nhóm soạn thảo Báo cáo Kinh tế vĩ mô 2013, công bố hôm 22 tháng 11 kêu gọi nên cổ phần hóa toàn bộ DNNN và để cho tư nhân tham gia tất cả các lĩnh vực. Tuy nắm giữ khoảng 75% tài sản cố định của quốc gia, 60% tổng tín dụng ngân hàng và tổng vốn vay nước ngoài nhưng các DNNN chỉ đóng góp từ 25% đến 27% GCP. Nhóm soạn thảo Báo cáo Kinh tế vĩ mô 2013 nhận định, khu vực DNNN có quy mô lớn nhưng hoạt động kém hiệu quả đã góp phần kéo dài giai đoạn suy thoái kinh tế của Việt Nam.

Trường hợp Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam (Vinashin) được dẫn như bằng chứng rõ ràng nhất. Nhóm chủ nợ của Vinashin đang đề nghị hoán đổi toàn bộ số nợ 600 triệu đô la của Vinashin thành trái phiếu chính phủ có kỳ hạn 12 năm và được đặt dưới sự bảo lãnh của chính quyền Việt Nam. Nếu chế độ Hà Nội chấp nhận đề nghị này, cộng với 750 triệu đô la trái phiếu quốc tế mà nhà cầm quyền trung ương đứng ra vay rồi cho Vinashin vay lại, riêng với việc duy trì Vinashin, Việt Nam sẽ mang thêm khoản nợ lên tới 1.35 tỷ đô la . Trong Báo cáo Kinh tế vĩ mô 2013, nhóm soạn thảo chỉ trích chế độ Hà Nội vẫn duy trì tiêu chí phải nắm giữ 100% cổ phần hoặc cổ phần chi phối (75% hay 65%) ở các DNNN trong một lĩnh vực nào đó. Nhiều chuyên gia kinh tế tin rằng, tình trạng hàng trăm ngàn doanh nghiệp vừa và nhỏ lăn ra chết là vì nguồn lực quốc gia chỉ đổ vào các DNNN. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ không thể tiếp cận được nguồn lực này, khiến chúng teo dần rồi chết.