22/06/2015 | 1

Doanh nghiệp bị mất đơn hàng 2 tỷ Mỹ kim vì luật lệ cứng ngắc

Doanh nghiệp bị mất đơn hàng 2 tỷ Mỹ kim vì luật lệ cứng ngắc

Một số doanh nghiệp dệt may trong nước được chào hàng gồm quần áo, cờ, giày dép, quân trang cho quân đội Hoa Kỳ. Sau khi đã thỏa thuận xong, hàng mẫu đem về lại bị chận ở hải quan, vì hàng cấm nhập cảng theo quy định của Bộ Quốc phòng. Doanh nghiệp xoay chạy cho xong thủ tục thì đã muộn, Hoa Kỳ không thể ngồi chờ cơ chế của Việt Nam.

Theo quy định Bộ Quốc Phòng CSVN, mặt hàng quân trang, quân dụng bị cấm nhập. Hàng mẫu gửi vào cho các doanh nghiệp sản xuất bị xem là hàng quân trang nhập cảng. Các doanh nghiệp cho rằng, cơ quan chức trách đã áp dụng quy định một cách máy móc đến mức vô lý vì đây không phải là nhập cảng quân trang, quân dụng, mà chỉ là hàng mẫu. Quân trang, quân dụng của quân đội các nước đặt may cũng giống như các loại sản phẩm may mặc khác, cần linh động để doanh nghiệp làm ăn.

Chỉ vì áp dụng quy định một cách máy móc, chính quyền khiến cho một số doanh nghiệp mất cơ hội vàng. Hai tỉ Mỹ kim hợp đồng sẽ tạo ra nhiều việc làm cho công nhân ngành dệt may, kéo theo các ngành nghề kinh doanh khác như vận tải, sản xuất nguyên liệu. Các hợp đồng may quân trang cho quân đội thường rất lớn, các doanh nghiệp dệt may xem đó là thị trường lớn cần nỗ lực cạnh tranh. Thế nhưng, họ đã thất bại chỉ vì hàng rào do chính quyền CSVN đặt ra.

Thanh Lan / SBTN