04/08/2014 | 0

Do Thái đề nghị Liên Hiệp Quốc kiểm soát dải Gaza

Do Thái đề nghị Liên Hiệp Quốc kiểm soát dải Gaza

Jerusalem, Isarel. (Reuters) – Ngoại trưởng Avigdor Lieberman đã nói rằng Do Thái cần phải xét việc trao dải Gaza cho Liên Hiệp Quốc.

Do Thái tuyên bố đã sắp chấm dứt việc phá hủy hệ thống đường hầm ở dải Gaza, và ngày hôm nay đã giảm cường độ tấn công. Trong cuộc họp ủy ban ngoại giao và quốc phòng của quốc hội Do Thái, ông Lieberman nói rằng sự cai quản của Liên Hiệp Quốc có hiệu quả ở nhiều nơi, ông ta nghĩ nên trao dải Gaza cho tổ chức này.

Đây là lần đầu tiên ông Lieberman đề nghị trao dải Gaza cho Liên Hiệp Quốc. Do Thái mở cuộc tấn công dải Gaza từ ngày 8 tháng 7 tới nay đã làm 1,797 người Palestine tử thương,đa số là thường dân, phá hủy trên 3,000 căn nhà.

Tin từ Gaza, trong lúc Do Thái tuyên bố đơn phương đình chiến, người dân ở dải Gaza rời khỏi các nơi trốn tránh an toàn, đi xem xét sự tàn phá do không kích và pháo kích của quân đội Do Thái gây ra. Khoảng 470,000 người, tức trên 25% dân số dải Gaza đã phải tản cư.

Gia đình Najim ở Jabalya đã chết 8 người trong sáng Thứ Hai, chỉ vài giờ trước khi Do Thái tuyên bố đình chiến. Ông Ateif Abu Jasser là người láng giềng nói rằng Najim làm việc cho một ngôi trường, bom đã rớt trên đầu của họ.

Do Thái tuyên bố đơn phương đình chiến để cho các cơ quan thiện nguyện có thể cứu giúp người dân Gaza. Quân đội Do Thái đã phá hủy nhà máy điện duy nhất ở dài Gaza, hệ thống cung cấp nước bị hư hại. Người dân ở Gaza chỉ trông nhờ vào sự giúp đỡ của cơ quan UNRWA để sống còn. (H. Võ)