11/12/2014 | 0

Do Thái bất mãn Pháp

Do Thái bất mãn Pháp

Jerusalem, Do Thái. (Reuters) – Người Do Thái đã có phản ứng bất mãn và tức giận sau khi Thượng viện Pháp thông qua nghị quyết yêu cầu chính phủ công nhận quốc gia Palestine.

Quốc hội Pháp đã thông qua nghị quyết cách nay 10 ngày. Ông Gil Reich ở Jerusalem nói rằng: “Âu Châu dễ dàng bảo Do Thái từ bỏ lãnh thổ. Lịch sử giữa Âu Châu và Do Thái làm cho người Do Thái phải tôn trọng những ý kiến, phán đoán của Âu Châu, nhưng ông ta chỉ xin cảm ơn.” Bản nghị quyết được thông qua với 154 phiếu ủng hộ và 146 phiếu chống. Hành động của Pháp mặc dù chỉ là một biểu tượng, nhưng phản ảnh sự mất kiên nhẫn của người Âu Châu đối với tiến trình hòa bình Trung Đông. Bà Linda nói rằng: “trong nhiều năm Do Thái đã nhượng bộ lần hồi nhưng chưa bao giờ làm cho Palestine cảm thấy thỏa mãn.”

Một người khác nói rằng: “đất của người Do Thái là do Chúa Trời ban cho, người Palestine có thể ở trên đất người Do Thái, nhưng phải sống hòa bình.” Pháp thông qua nghị quyết sau khi chính phủ Ái Nhĩ Lan chấp nhận lời kêu gọi của quốc hội công nhận Palestine là một quốc gia. Trong lúc hầu hết các nước đang phát triển đã công nhận Palestine là một quốc gia, các nước Âu Châu tiếp tục ủng hộ Do Thái và Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, người Âu Châu đã gia tăng thất vọng, thấy rõ các cuộc đàm phán hòa bình giữa Do Thái và Palestine do Hoa Kỳ bảo trợ khó đem lại thành công, trong lúc Do Thái tiếp gia tăng mở rộng các khu định cư trên vùng đất Palestine muốn thành lập quốc gia và đàn áp người dân Palestine. (Huệ Võ)