18/04/2021 | 9

Do ảnh hưởng của COVID-19, Việt Nam có hơn 1 triệu người thất nghiệp trong 3 tháng đầu năm  

Do ảnh hưởng của COVID-19, Việt Nam có hơn 1 triệu người thất nghiệp trong 3 tháng đầu năm  

Kiểm tra thân nhiệt của công nhân trước khi vào ca (Tài chính Doanh nghiệp)

Tin từ Hà Nội: Theo tổng cục thống kê cộng sản Việt Nam, đang có 1.1 triệu người lao động bị thất nghiệp trong 3 tháng đầu năm nay vì tác động xấu của đợt bùng phát dịch Covid-19 lần 3. Con số này tăng khoảng 12,100 người so với cùng thời kỳ năm trước.

 Cơ quan này cho biết hiện Việt Nam có 9.1 triệu lao động từ 15 tuổi trở lên đang chịu ảnh hưởng vì đại dịch Covid-19, khoảng 540,000 người mới mất việc, 2.8 triệu người tạm nghỉ hoặc tạm ngừng sản xuất, kinh doanh, 3.1 triệu người bị cắt giảm giờ làm hoặc bị buộc phải nghỉ luân phiên, và 6.5 triệu người bị giảm thu nhập.

Các lĩnh vực nông, lâm, thủy sản bị ảnh hưởng với 7.5% số lao động, công nghiệp và xây dựng có 16.5% số lao động bị ảnh hưởng, còn lĩnh vực dịch vụ tỷ lệ này lên tới 20.4%. Thu nhập bình quân đầu người trong thời gian này là 6.3 triệu đồng/tháng.

Dịch vụ là ngành chịu ảnh hưởng nhất của đợt bùng phát COVID thứ 3 với việc rất nhiều quán hàng phải đóng cửa.  Lao động khu vực thành thị chịu tác động nhiều hơn so với khu vực nông thôn với 15.6%, trong khi đó con số này ở nông thôn là 10.4%.

Cơ quan thống kê đề nghị nhà cầm quyền trung ương cấp vaccine passport, xây dựng các điều khoản để mở cửa thị trường du lịch quốc tế giúp ngành dịch vụ, và có chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo dạng tự sản xuất, tự tiêu dùng trong giai đoạn khó khăn.

Quốc Tuấn