26/03/2014 | 1

DMV điểu tra khả năng đánh cấp dữ liệu thẻ tín dụng

DMV điểu tra khả năng đánh cấp dữ liệu thẻ tín dụng

Sacramento, California. (CBS) – Sở Lộ Vận California tuyên bố họ đang điều tra khả năng vi phạm an ninh trong dịch vụ thanh toán thẻ tín dụng, nhưng các viên chức cho biết họ chưa có bằng chứng ngay lập tức về việc hệ thống máy điện thoán bị hack.
Một phát ngôn viên của DMV cho biết họ được cơ quan công lực thông báo về khả năng vi phạm an ninh. Mặc dù hiện chưa có bằng chứng về sự vi phạm trực tiếp vào hệ thống máy điện toán của DMV, nhưng để bảo vệ thông tin nhạy cảm của các tài xế tại California, DMV đã mở một cuộc điều tra, kết hợp với các cơ quan công lực tiểu bang và liên bang. DMV sẽ thông báo ngay lập tức cho bất kỳ khách hàng bị ảnh hưởng của DMV nếu họ phát hiện ra vấn đề gì. MasterCard nói họ biết về cuộc điều tra và khả năng vi phạm an ninh liên quan tới DMV.
Công ty thẻ tín dụng đang liên lạc với khác hàng của mình, nhưng không thể cung cấp chi tiết về thông tin gì có thể bị xâm nhập hoặc bao nhiêu khách hàng có thể bị ảnh hưởng. Phát ngôn viên Seth Eisen kêu gọi khách hàng xem báo cáo tài khoản của mình và gọi vào số điện thoại ở phía sau thẻ nếu thấy bất kỳ hành động bất thường nào. Ông cũng nhấn mạnh rằng hệ thống MasterCard không bị ảnh hưởng.
Hiện vẫn chưa rõ bao nhiêu người có thể bị ảnh hưởng bởi khả năng vi phạm an ninh tại DMV, nhưng blogger an ninh Brian Krebs nói một ngân hàng nhận được một danh sách từ MasterCard với hơn 1,000 thẻ có thể bị xâm nhập. Những giao dịch có thể bị xâm nhập được cho là xảy ra từ ngày 2 tháng 8, năm 2013 cho tới ngày 31 tháng Giêng năm nay. (H. Nguyễn)