04/06/2015 | 0

Dish Network đang làm việc để sáp nhập với T-Mobile

Dish Network đang làm việc để sáp nhập với T-Mobile

Bellevue, Washington. (Reuters) – Theo một nguồn tin quen thuộc với vấn đề, Dish Network và T-Mobile đang thảo luận về một thỏa thuận để sáp nhập nhà điều hành truyền hình vệ tinh lớn thứ hai với nhà cung cấp wireless lớn thứ tư ở Hoa Kỳ.

Hôm thứ Năm, cổ phiếu của Dish Network tăng 8% và cổ phiếu của T-Mobile tăng 12% trên thị trường, trong khi đó, cổ phiếu của Deutsche Telekom là chủ nhân phần lớn cổ phần của T-Mobile tăng 1.3%. Thỏa thuận này được tiến hành từ năm ngoái, phù hợp với lợi ích của Deutsche Telekom trong quan hệ đối tác, tăng cường việc kinh doanh tại Hoa Kỳ sau khi họ không thể bán được T-Mobile. Sau khi sáp nhập, công ty mới sẽ tham gia vào làn sóng viễn thông và ngành công nghiệp truyền hình đang trỗi dậy, cũng như tìm thêm các dịch vụ cho khách hàng. Người đại diện của Dish Network và T-Mobile không trả lời các email gởi tới nhằm tìm kiếm thông tin ở ngoài giờ làm việc.

Phát ngôn viên của Deutsche Telekom là công ty sở hữu 66% cổ phần của T-Mobile, cũng từ chối bình luận. Theo một nguồn tin quen thuộc với vấn đề, sau khi sáp nhập, Giám đốc Điều hành T-Mobile tiếp tục làm CEO cho công ty mới. Còn Giám đốc Điều hành Dish Network Charlie Ergen sẽ trở thành Chủ tịch của công ty mới. Tạp chí Journal cho biết giá mua và cấu trúc của thỏa thuận chưa được hai bên quyết định. (Mai Đức)