06/03/2017 | 1

Đinh Thế Huynh: bổ nhiệm cán bộ “toàn tốt và đúng quy trình” nhưng đảng vẫn yếu kém

Đinh Thế Huynh: bổ nhiệm cán bộ “toàn tốt và đúng quy trình” nhưng đảng vẫn yếu kém

Ảnh: Dân Trí

Tại hội nghị toàn quốc ngành tổ chức xây dựng đảng năm 2017 diễn ra vào ngày 4 tháng 03, ông Đinh Thế Huynh- ủy viên bộ chính trị- than vãn rằng vẫn còn nhiều yếu kém trong việc bổ nhiệm các cán bộ.

Ông cho rằng các bộ lúc nào cũng báo cáo là bổ nhiệm cán bộ đúng quy trình, nhưng trên thực tế năng lực cán bộ được bổ nhiệm rất là yếu kém.  Ông Huynh cũng cho rằng hiện nay có nhiều nơi 100% cá nhân được đánh giá là hoàn thành tốt các nhiệm vụ, nhưng trên thực tế tập thể của những cá nhân ấy chỉ hoàn thành nhiệm vụ ở mức trung bình, và nhiều khi chẳng quan tâm đến việc hoàn thành nhiệm vụ được giao.  Hệ quả của nó, theo ông Huynh làm cho đảng ngày càng yếu kém.

Để giải quyết tình trạng này, ông Đinh Thế Huy chỉ đạo cần phải đánh giá lại cán bộ, đánh giá lại tập thể.

Có một quy tắc tuyển chọn người mà ông Huynh và đảng CSVN không cần phải rêu rao, đốt đuốc để đi tìm nhân tài, đó là hãy để chính người dân dùng lá phiếu để bầu lên người đại diện của mình trong tiến trình dân chủ, và phải chấp nhận đa nguyên để thúc đẩy cạnh trạnh. Tuy nhiên, ông Đinh Thế Huynh lại là người triệt để chống lại giải pháp này, với câu tuyên bố nổi tiếng: Việt Nam không cần đa đảng và không bao giờ chấp nhận đa đảng!

Tường Thắng / SBTN