Điều trần về dự luật S-219 “Hành Trình Tìm Tự Do” (Journey to Freedom)

Điều trần về dự luật S-219 “Hành Trình Tìm Tự Do” (Journey to Freedom)

Về các diễn giả, ngoài TNS Ngô Thanh Hải, người đề xướng dự án luật này, phía ủng hộ gồm có BS Đào Bá Ngọc, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt tại Canada – Vùng Montréal, và ông James Nguyễn, Chủ Tịch Hội Người Việt Toronto. Phía phản đối gồm có bà Nguyễn Hoàng Đài Trang (Julie), ông Đỗ Bằng Trác, và ông Nguyễn Văn Hoàng.

Sau phần trình bầy của các diễn giả là phần chất vấn của các thành viên trong Ủy Ban. Trong phần này, người lên tiếng ủng hộ mạnh nhất là ông Stephane Dion, cựu Lãnh Tụ Đảng Tự Do (Liberal Party of Canada, Saint – Laurent, Cartierville) và người đặt nhiều nghi vấn là bà Rathika Sitsabaiesan thuộc đảng Tân Dân Chủ (New Democratic Party, Scarborough, Rouge River).

TNS Ngô Thanh Hải, BS Đào Bá Ngọc, và ông James Nguyễn đã lần lượt trả lời thỏa đáng các câu hỏi liên quan tới bối cảnh lịch sử, phản ứng trong cộng đồng, và ảnh hưởng ngoại giao của dự án luật này.

Sau đó, Ủy Ban cứu xét các chi tiết của dự án luật, gồm đề tựa, phần mở đầu và các phần còn lại. Các thành viên của Ủy Ban, gồm 6 dân biểu thuộc đảng Bảo Thủ, 3 dân biểu thuộc đảng Tân Dân Chủ, và 1 dân biểu thuộc đảng Tự Do, đã bỏ phiếu từng phần và đại đa số bỏ phiếu chấp thuận.

Cuối cùng, ông Gord Brown thuộc Đảng Bảo Thủ (Conservative, Leeds – Grenville), Chủ Tịch Ủy Ban, cho biết dự án luật này sẽ được gửi về Hạ Viện để thảo luận một lần nữa rồi biểu quyết chung kết.

Trước khi chia tay, TNS Ngô Thanh Hải mời các đồng bào tham dự buổi điều trần cùng ăn tối tại nhà hàng Vietnam Palace để cảm tạ sự hỗ trợ của mọi người đối với dự án luật S-219.

Hà Quyên / SBTN