25/12/2013 | 0

Điệu thức Oán mùa Đông

Âm nhạc có ảnh hưởng bởi thời tiết bốn mùa, không ngoại trừ nghệ thuật ở 1 thể loại âm nhạc nào. Vì thế, ngày hôm nay chương trình Tiếng Tơ Đồng sẽ giới thiệu đến khán giả của chương trình những ảnh hưởng của mùa Đông đối với nghệ thuật vọng cổ Việt Nam, đặc biệt đối với điệu thức Oán, một điệu đặc thù được sáng tạo tại đất Nam Bộ.