Diệu Quyên chia sẻ về kỷ niệm đi thăm Cam Bốt

Vào năm 2008, xướng ngôn viên Diệu Quyên đã có dịp cùng con gái Lala du lịch ở Cam Bốt và ghé thăm các phụ nữ và em gái mà cơ quan phi chính phủ Sen Hoa giúp đỡ. Đây là những nạn nhân đáng thương của tệ nạn buôn người và môi giới mại dâm ở vùng Đông Nam Á. Xin mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của Diệu Quyên về chuyến du lịch này cũng như những hoạt động sắp tới của Sen Hoa qua chương trình LIFE+STYLE với Thuỳ Dương kỳ này.