Điều kiện để dẫn con ra ngoài tiểu bang khi đang ly dị

Trong những ngày lễ thì các cha mẹ hay dẫn con cái đi chơi hoặc du lịch. Nhưng khi trong quá trình ly dị, phải cần những điều kiện nào để mẹ hoặc cha có thể dẫn con đi ra khỏi tiểu bang? Nếu một người chỉ đang có thẻ xanh nhưng lại vô tình dính vào những vấn đề liên quan pháp luật, điều gì sẽ xảy ra? Mời quý vị cùng theo dõi chương trình LUẬT PHÁP & XÃ HỘI kỳ này.