03/10/2013 | 0

DIỄN TIẾN PHIÊN TÒA XỬ LUẬT SƯ LÊ QUỐC QUÂN THEO TƯỜNG THUẬT CỦA CÁC LINH MỤC DÒNG CHÚA CỨU THẾ

DIỄN TIẾN PHIÊN TÒA XỬ LUẬT SƯ LÊ QUỐC QUÂN THEO TƯỜNG THUẬT CỦA CÁC LINH MỤC DÒNG CHÚA CỨU THẾ

in tổng hợp – Như tin SB-TN đã loan, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã kết án Luật sư Lê Quốc Quân với bản án 30 tháng tù và phạt 50,000 mỹ kim về tội trốn thuế. Các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam đã tường thuật về phiên tòa xử án này như sau (video 9:20 phút)