15/04/2014 | 1

Điện thoại di động cho trẻ em được tiếp thị ở Colorado

Điện thoại di động cho trẻ em được tiếp thị ở Colorado

Denver, Colorado. (CBS) – Một loại điện thoại di động mới cho trẻ em 5 tuổi đang đượctiếp thị, và nhiều người tự hỏi lứa tuổi này có quá nhỏ để sử dụng điện thoại di độngkhông. Điện thoại này của hãng Sprint và chưa có mặt trong các cửa hàng Denver,nhưng đang được quảng cáo rầm rộ trên Internet.
Điện thoại có một sợi dây kéo trong trường hợp khẩn cấp và phụ huynh có thể lập trình những số cụ thể mà con họ được phép gọi. Chiến dịch tiếp thị nhắm vào lứa tuổi từ 5 đến 12, và mặc dù đây là lứa tuổi còn nhỏ, nhiều em đã có điện thoại di động. Học sinh lớp ba trường tiểu học Bromwellkhông chỉ cất sách vở trong ba lô, mà còn điện thoại di động.
Ashley Thomas nói em có điện thoại lúc 8 tuổi nhưng chủ yếu là để gọi ba mẹ. Em rất có trách nhiệm với điện thoại, chỉ sử dụng trước và sau giờ học. Hiệu trưởng Jody Cohn ngạc nhiên khi biết nhiều học sinh được ba mẹ sắm điện thoại, nhưng nói chúng có thể giúp ích khi các em muốn liên lạc với gia đình trong trường hợp cần thiết.
Tuy nhiên vẫn có phụ huynh chống lại xu hướng công nghệ cao nhắm vào bọn trẻ. Một người nói họ có hai đứa con 8 tuổi và 11 tuổi, họ cảm thấy không cần mua điện thoại cho chúng vì ở tuổi này, điện thoại có hại hơn có lợi. (B. Nga)