Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Diễn hành xe moto “West Coast Thunder Ride” tưởng niệm Memorial Day

Diễn hành xe moto “West Coast Thunder Ride” tưởng niệm Memorial Day