Diễn hành xe hoa Rose Festival tại Portland, Oregon

Theo thông lệ hằng năm diễn hành Xe Hoa Rose Festival được diễn ra vào tuần thứ hai của tháng 6. Vào lúc 8giờ 30phút sáng Thứ Bảy ngày 10 tháng 6 năm 2017 nơi khu vực Memorial Coliseum tại thành phố Portland đã diễn Lễ Đăng Quang Hoa Hậu khối trường Trung Học và diễn hành xe hoa nhân dịp Lễ Hội Hoa Hồng 2017 với chủ đề Brilliant.