Diễn hành xe hoa nhân lễ hội hoa hồng 2019 ở Portland

Vào lúc 8giờ 30phút sáng Thứ Bảy ngày 08 tháng 06 năm 2019 tại khu vực Memorial Coliseum thuộcthành phố Portland đã diễn Lễ Đăng Quang Hoa Hậu khối trường Trung Học và diễn hành xe hoa nhân dịp Lễ Hội Hoa Hồng 2019.