Diễn hành văn hoá quốc tế lần thứ 32 tại New York

12 giờ trưa ngày 17-06-2017 trên đại lộ 6 ở New York, Cộng Đồng Người Việt tham dự Ngày Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế lần thứ 32. Cuộc diễn hành nhằm mục đích giới thiệu những nét đẹp văn hoá Việt đến với du khách, cũng như người dân Hoa Kỳ.