Diễn hành văn hoá quốc tế lần thứ 18 tại New York

NGày 9/6 vừa qua tại New York đã diễn ra buổi diễn hành văn hoá quốc tế lần thứ 19. Rất nhiều đồng hương Việt Nam khắp nơi đã về tham dự sự kiện này nhằm mục đích bảo tồn văn hoá. Sau buổi diễn hành, cộng đồng người Việt đã cùng nhau đến toà đại sứ CSVN để tổ chức một buổi biểu tình nhằm phản đối dự luật đặc khu của CSVN.