Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Diễn hành Văn Hoá Quốc Tế 2016 tại New York

Diễn hành Văn Hoá Quốc Tế 2016 tại New York

Năm nay, cuộc Diễn Hành Văn Hoá Quốc Tế được tổ chức vào ngày 18/6 trên đại lộ Americas, thành phố New York. Phái đoàn Việt Nam năm nay tham dự với chủ đề “Đạp luồng sóng dữ – Anh thư Triệu Thị Trinh”. Mời quý vị cùng theo dõi một vài hình ảnh trong phóng sự sau đây.