Diễn hành ủng hộ Tổng Thống Trump tái đắc cử 2020 tại San Jose

Diễn hành ủng hộ Tổng Thống Trump tái đắc cử 2020 tại San Jose

Vào hôm Chủ Nhật ngày 25 tháng 10 2020 tại thành phố San Jose đã có một cuộc diễn hành ủng hộ tổng thống Trump. Phóng viên Phương Thúy tường trình sau đây: