Diễn hành ngày Cựu Chiến Binh tại Portland

Vừa qua vào ngày 11 tháng 11 năm 2016, lúc 10giờ sáng, tại thành phố Portland đã diễn ra cuộc DIỄN HÀNH NGÀY CỰU CHIẾN BINH HOA KỲ với 69 Hội Đoàn – Tổ Chức, Đoàn Quân Nhạc tham gia. Liên Hội Cựu Quân Nhân VNCH tại Oregon là một đơn vị thân hữu đồng minh được mời tham dự Diễn Hành Veterans Day.  Ðây cũng là điểm nói lên tình cảm gắn bó lâu dài giữa các cựu chiến binh Hoa Kỳ và Việt Nam qua thời gian cùng chung chiến đấu với kẻ thù chung là cộng sản trên chiến trường Việt Nam.