Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Diễn hành ngày Chiến Sĩ Trận Vong tại Washington D.C

Diễn hành ngày Chiến Sĩ Trận Vong tại Washington D.C

Ngày Chiến Sĩ Trận Vong là một trong những Quốc Lễ của Hoa Kỳ nhằm vinh danh những người quân nhân đã vì nước hy sinh. Nhân dịp này, vào ngày 29/5 tại Washington D.C đã diễn ra một cuộc diễn hành để vinh danh các quân nhân cán chính VNCH và Hoa Kỳ.