Diễn hành lần thứ 32 tại New York mang chủ đề “Trần Quốc Toản”

Ngày 17/6/2017, Cộng Đồng Người Việt đã có mặt rất đông trên đại lộ 6th của thành phố New York để tham dự một cuộc diễn hành mang tầm vóc quốc với chủ đề “Trần Quốc Toản”. Đây là cuộc diễn hành do cộng đồng Việt Nam tổ chức nhằm giới thiệu với du khách ngoại quốc cũng như người dân Hoa Kỳ về nét đẹp văn hoá Việt Nam.