Diễn đàn ứng cử viên Orange County

Tại trường Santa Ana College đã diễn ra diễn đàn của cuộc tranh cử của các ứng cử viên năm 2016. Phóng viên SBTN đã có cơ hội được phỏng vấn cô Lý Gia – thành viên Ban Tổ Chức) để biết thêm chi tiết về mục đích của diễn đàn này. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng gặp gỡ một số ứng cử viên như Giám Sát Viên Andrew Đỗ, Nghị Viên Phát Bùi, nghị viên Bảo Nguyễn… Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây.