17/01/2018 | 4

Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới Davos chỉ trích quan niệm thương mại của ông Trump

Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới Davos chỉ trích quan niệm thương mại của ông Trump

Geneva, Thụy Sỹ. (Reuters) – Cách nhìn của Tổng Thống Trump về thương mại thế giới sẽ bị thách thức vào tuần sau, khi ông tham dự Diễn đàn kinh tế thế giới WEF tại Davos, Thụy Sỹ, theo một bài lý luận vừa được tiết lộ cho hãng Reuters vào hôm Thứ Tư 17 tháng 1.

Nội dung văn bản này chủ yếu tấn công vào chiến lược America First của Tổng Thống Trump. Bài viết có tên Bản Tóm Tắt Các Quan Niệm Sai Lầm Về Cán Cân Thương Mại, được công bố bởi các chuyên gia thương mại của WEF. Văn bản không nhắc trực tiếp đến tên ông Trump, nhưng nhắc đến lập trường của chính phủ Hoa Kỳ về giao thương quốc tế. Tác giả của bài lý luận này bao gồm Giáo Sư Robert Lawrence của trường Harvard, và Giáo Sư Yeling Tan của trường Princeton. Các tác giả cho hay, quan niệm cho rằng sự cân bằng thương mại của một quốc gia là chìa khóa cho thành công giao thương quốc tế sẽ được trình bày và tranh luận tại Davos.

Từ khi nhậm chức đến nay, Tổng Thống Trump đã phản đối tình trạng thâm hụt ngân sách giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng, gây trở ngại cho Tổ chức thương mại thế giới bằng cách ngăn chận việc bổ nhiệm các cơ quan trọng tài, rút lui khỏi Hiệp ước đối tác Thái Bình Dương TPP, và đòi tái đàm phán hiệp ước thương mại Bắc Mỹ NAFTA. Bản lý luận của Davos nói, chính phủ Trump tin rằng, tình trạng mua bán không công bằng là nguyên nhân gây ra thâm hụt thương mại và mất việc làm. Tuy nhiên, các chính sách dựa trên tư tưởng này có thể gây hại nhiều hơn thay vì giúp ích cho người dân. Các tác giả của bài lý luận khẳng định tình trạng tương tự đã từng xuất hiện ở một số quốc gia, nhưng không cho biết các quốc gia này là nước nào. (Ngô Bảo)